ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Υπεύθυνος φορέας του έργου έχει οργανώσει το προτεινόμενο έργο μέσω της υλοποίησης τεσσάρων (4) πακέτων εργασίας (ΠΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ…ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ