ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μονάδες παραγωγής ειδικών αλεύρων από μαλακό και σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι και σίκαλη, και έδρα την Πτολεμαΐδα υλοποιεί στα πλαίσια του προγράμματος «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, κλάδων Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας, Γουνοποιίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΜΡ1-0016993) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπεργολάβος του προγράμματος). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του παρόντος προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας μεθόδου καλλιέργειας σίτου που θα οδηγήσει σε μειωμένη ποσότητα ασπαραγίνης στο παραγόμενο αλεύρι. Στη συνέχεια, το αλεύρι αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αρτοσκευασμάτων που θα περιέχουν μειωμένο ακρυλαμίδιο ενώ θα διατηρούν ταυτόχρονα και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στόχος του έργου είναι οι Μύλοι Χριστίδη να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της ανθρώπινης διατροφής και να συμβάλουν στην παραγωγή καινοτόμων και ασφαλέστερων τροφίμων προς διάθεση των καταναλωτών, κερδίζοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πολλές επιστημονικές μελέτες και ινστιτούτα διεθνώς συστήνουν την πραγματοποίηση ερευνών και την παραγωγή νέων προϊόντων στην κατηγορία των αρτοσκευασμάτων με μειωμένη ποσότητα ακρυλαμιδίου η οποία θεωρείται σημαντική και αναπτυσσόμενη εμπορικά.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ…  ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ